Privacybeleid

‘Het Dwaalspoor’ is een eenmansbedrijf van:
Janneke van Ruijven
info@hetdwaalspoor.nl
www.hetdwaalspoor.nl
Tel: 0641285930
KvK: 74910221

Ik, Janneke van Ruijven, als eigenaar van Het Dwaalspoor zie toe op het verzamelen en beheer van persoonlijke gegevens enkel verzameld voor mijn eigen bedrijfsdoeleinden. Derden hebben geen toegang tot deze gegevens en de gegevens zullen ook niet met derden gedeeld worden, tenzij de wet anders voorschrijft. Er zullen geen persoonlijke gegevens verkocht worden aan derden.

Alleen bedrijfsmatig belangrijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt. Persoonlijke gegevens die niet (meer) nodig blijken te zijn bij de uitvoering van de praktijk zullen worden gewist.

Deelnemers van activiteiten van Het Dwaalspoor, cursisten en nieuwsbriefontvangers hebben ten alle tijden inzicht in hun gegevens en hebben recht te vragen om correctie of verwijdering van hun gegevens conform de wetgeving. Ook hebben zij recht bezwaar te maken tegen het verzamelen en opslaan van hun gegevens.

Voor de nieuwsbrief worden enkel voornaam, achternaam en emailadres opgeslagen. Nieuwsbriefontvangers hebben ten alle tijden de mogelijkheid om deze gegevens aan te passen of zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Dit kan door de link onderaan in de nieuwsbrief of door een mailtje te sturen naar: info@hetdwaalspoor.nl. Nieuwsbrieven worden 1 x per maand verstuurd. De gegevens van de nieuwsbriefontvangers staan opgeslagen bij Laposta. Laposta voldoet aan de AVG Wetgeving: https://docs.laposta.nl/category/157-bescherming-persoonsgegevens-avg Met Laposta is hiervoor een verwerkingsovereenkomst gemaakt.

Mocht er ondanks alle zorgvuldigheid toch ongewenste mailing plaatsvinden, mail dan naar: info@hetdwaalspoor.nl. Dan haal ik je direct uit het systeem.