Algemene Voorwaarden

 1. Algemene informatie
  ‘Het Dwaalspoor’ is een eenmansbedrijf van:
  Janneke van Ruijven
  info@hetdwaalspoor.nl
  www.hetdwaalspoor.nl
  Tel: 0641285930
  Bank: NL69 TRIO 0379 5514 54
  t.n.v. Janneke van Ruijven
  KvK: 749102212. Doelstelling
  Het Dwaalspoor heeft als doel de verbinding tussen mens en natuur te herstellen d.m.v. natuureducatie, natuurbeleving, dwalen met aandacht, wildpluk- wandelingen & workshops.

  3. Bestellingen
  Bestellingen via de webshop worden pas verzonden als het verschuldigde bedrag is overgemaakt naar de rekening van Janneke van Ruijven. Afhalen is mogelijk in overleg. Na een bestelling moet het verschuldigde bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

  4. Levertijd
  Levering vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst betaling. Janneke streeft ernaar dit binnen 2 dagen te doen. Als producten tijdelijk of niet direct leverbaar zijn, wordt je hiervan op de hoogte gebracht per e-mail voor verder overleg.

  5. Verzendkosten
  Verzendkosten binnen Nederland bedragen € 7,25. Verzenden gebeurt door PostNL en is inclusief track & trace. Zodra de bestelling is afgeleverd bij het postkantoor ligt het risico van de verzending bij de klant.

  6. Retourneren
  Tincturen en zalven kunnen alleen ongeopend, in originele staat en binnen 7 dagen worden geretourneerd. Retour verzendkosten zijn voor eigen rekening. Na ontvangst van de artikelen wordt tot terugbetaling overgegaan. Alleen de producten worden terugbetaald, niet de verzendkosten.

  7. Risico’s met betrekking tot producten en advies
  Het gebruik van de producten geschied volledig op eigen risico. Het Dwaalspoor is niet aansprakelijk voor de eventuele negatieve gevolgen van (onjuist) gebruik en handelen. De producten van Het Dwaalspoor vervangen geen medische hulpverlening. Overleg altijd met uw arts of u de producten naast uw reguliere behandeling mag gebruiken.

  Voor advies (tijdens of na een wildplukwandeling) geldt dat de vraagsteller door Het Dwaalspoor slechts geïnformeerd wordt. De vraagsteller heeft altijd een eigen verantwoordelijkheid in het wel of niet uitvoeren van het advies en de consequenties die daaruit voortvloeien. In geval van ziekte blijft de persoon zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gezondheid en dient hij/zij een arts te raadplegen, indien hij/zij weet of vermoed dat er iets ernstigs aan de hand is.

  8. Inschrijvingen met betrekking tot (wildpluk)wandelingen en workshops
  – Inschrijving voor een wandeling of workshop is alleen mogelijk via de webshop of e-mail (schriftelijk). Betaling dient uiterlijk 24 uur voor de wandeling of workshop plaats te vinden.
  – Bij wildplukwandelingen en workshops geldt soms een minimum aantal deelnemers. Mocht het een keer gebeuren dat dit minimum niet gehaald wordt, krijg je dit uiterlijk 24 uur van te voren te horen. De deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling of voor overboeking naar een andere datum binnen drie maanden.
  – Definitieve reserveringen geschieden op volgorde van binnenkomst van de betaling.

  9. Annulering door deelnemers met betrekking tot (wildpluk)wandelingen en workshops
  – Annulering van een inschrijving vóór aanvang van de workshop of (wildpluk)wandeling dient telefonisch of per e-mail te geschieden. Bij verhindering van de deelnemer is het altijd toegestaan een vervanger te sturen.
  – Annulering tot een week voor *aanvang van de (wildpluk)wandeling of workshop is mogelijk zonder financiële consequenties. De betaling wordt per omgaande retour gestort.
  – Bij annulering binnen een week voor aanvang* van de workshop of wandeling wordt 50 % van het geld in rekening gebracht.
  – Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang* van de workshop of wandeling wordt 90 % cursusgeld in rekening gebracht
  – Als de deelnemer zonder bericht vooraf niet verschijnt, vervalt de aanspraak op restitutie van de betaling.
  *) Als startdatum wordt de dag van de activiteit gehanteerd

  10. Annulering door Het Dwaalspoor met betrekking tot (wildpluk)wandelingen en workshops
  – Bij onvoldoende deelname aan een activiteit behoudt Het Dwaalspoor zich het recht voor deze te annuleren. Bij onvoorziene omstandigheden of overmacht behoudt Het Dwaalspoor zich het recht voor om de workshop of (wildpluk)wandeling tot op de dag zelf te annuleren.
  – Het Dwaalspoor zal de annulering zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel op een andere gepaste wijze kenbaar maken aan de deelnemer.
  – Bij annulering door Het Dwaalspoor kan de deelnemer kiezen voor restitutie van de betaling of voor overboeking naar een andere datum binnen drie maanden.

  11. Aansprakelijkheid met betrekking tot (wildpluk)wandelingen en workshops
  – Deelname aan de (wildpluk)wandelingen en workshops van Het Dwaalspoor geschiedt op eigen risico en rekening.
  – De kennis van Het Dwaalspoor vervangt geen medische of psychische hulpverlening.
  – De producten van Het Dwaalspoor vervangen geen medische of psychische hulpverlening.
  – Eten en drinken aangeboden door Het Dwaalspoor tijdens een (wildpluk)wandeling of workshop zijn uiterst zorgvuldig bereid en worden ook op eigen risico van de deelnemer genuttigd.

  12. Auteursrecht en eigendomsrecht lesmateriaal en foto’s Het Dwaalspoor
  Lesmateriaal is uitsluitend bedoeld voor deelnemers van de (wildpluk)wandelingen en workshops. De deelnemers dienen het auteursrecht/copyright te respecteren dat betrekking heeft op het lesmateriaal. Dit houdt in dat niets van het werk en/of de foto’s mag worden gekopieerd en/of aan derden ter beschikking mag worden gesteld. Dit geldt ook voor de teksten en foto’s van de website van Het Dwaalspoor. Wil je iets delen met naamsvermelding dient dat eerst overlegd te worden met Het Dwaalspoor. Tekst en foto’s van de Facebookpagina mogen gedeeld worden (met bronvermelding), maar niet buiten Facebook gekopieerd worden.

  13. Versie

  – Dit is versie 2022-01
  – Deze voorwaarden zijn onderhevig aan veranderingen
  – Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Het Dwaalspoor
  – Kennelijke fouten en vergissingen in de flyers en andere publicaties zoals het internet binden Het Dwaalspoor niet. Het Dwaalspoor behoudt zich het recht voor dergelijke punten te wijzigen.