Disclaimer/Copyright

Disclaimer
Op deze website en op de Facebookpagina van Het Dwaalspoor is veel informatie te vinden over kruiden en het (medicinaal) gebruik van kruiden. Deze informatie kan nooit het medisch advies van een arts vervangen. Kruiden en kruidenproducten kunnen zeer geneeskrachtig zijn, maar bij onjuiste dosering, ondeskundig- of langdurig gebruik kunnen ze schadelijk zijn. Kruiden kunnen naast hun gewenste werking, ook ongewenste effecten met zich meebrengen. Zo kunnen bepaalde kruiden ook de werking van reguliere medicatie of andere kruiden beïnvloeden. Ook zijn niet alle kruiden voor iedereen geschikt. Laat bij voorkeur door een arts een diagnose stellen. Lees jezelf goed in en zorg voor deskundige begeleiding. Als je ingaat op een suggestie uit deze website, de Facebookpagina of informatie die gedeeld wordt tijdens kruidenwandelingen blijf je zelf de volle verantwoordelijkheid dragen voor je eigen gezondheid. Het Dwaalspoor kan niet aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden/copyright
Op alle tekst en foto’s van de website en facebookpagina van Het Dwaalspoor zit copyright © Het Dwaalspoor. De beelden zijn mede gemaakt door Anna Kaere Fotografie & Landa Penders. De website is bedoeld voor persoonlijk/privé gebruik en niet voor commerciële doeleinden. Teksten en foto’s mogen niet zonder toestemming gekopieerd, overgenomen of gedownload worden. Mocht ik van mijn kant onverhoopt copyrights schenden met op deze website geplaatste teksten, foto’s of afbeeldingen van anderen, dan word ik daar graag van op de hoogte gesteld en zal ik deze verwijderen.

Rechten/aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Mochten er desondanks toch nog onjuistheden of onvolledigheden in voorkomen, dan wordt ik daar graag van op de hoogte gesteld. Aan onjuistheden of onvolledigheden op de website kunnen geen rechten worden verleend. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheden op de website van Het Dwaalspoor, van welke aard dan ook. Informatie die van essentieel belang is voor gebruikers dient altijd door gebruikers zelf te worden geverifieerd.

Links naar derden
De website van Het Dwaalspoor is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites waarmee een link vanuit deze website wordt gemaakt. Dergelijke verbindingen naar andere, externe informatiebronnen worden puur informatief gelegd en geeft geen standpunt aan van ons tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht je technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben betreffende de inhoud van een website, dan kan dat bij mij gemeld worden.